Điểm chuẩn ngành Quốc tế học

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Quốc tế học

Điểm chuẩn 2021 - TDL - Đại Học Đà Lạt
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
21 7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 16
Điểm chuẩn 2021 - SPS - Đại Học Sư Phạm TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
30 7310601 Quốc tế học D01; D14; D78 24.6
Điểm chuẩn 2021 - SGD - Đại Học Sài Gòn
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
6 7310601 Quốc tế học D01 24.48 Môn chính: Anh
Điểm chuẩn 2021 - NHF - Đại Học Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
15 7310601 Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) D01 35.2 Môn ngoại ngữ nhân 2
Điểm chuẩn 2021 - DHF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
11 7310601 Quốc tế học D01; D14; D15 15
Điểm chuẩn 2021 - DDF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
11 7310601 Quốc tế học D01; D09; D10; D14 24
14 7310601CLC Quốc tế học (Chất lượng cao) D01; D09; D10; D14 23.44