Điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc

Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.

Điểm chuẩn năm 2023 - SPS Trường đại học sư phạm TP.HCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
21 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01; D04 25.83
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
19 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01; D04 28.13
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng 2023 Ghi chú
13 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01; D04 23.89
Điểm chuẩn năm 2023 - QHF - Trường đại học ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
2 7140234 Sư phạm tiếng Trung D01; D04; D78; D90 35.9
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023 Ghi chú
5 7140234 Sư phạm tiếng Trung 120 NV1
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 Ghi chú
5 7140234 Sư phạm tiếng Trung 960 NV1
Điểm chuẩn năm 2023 - DTF - KHOA NGOẠI NGỮ (ĐH Thái Nguyên)
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
2 7140234 Sư phạm Tiếng Tnung Quốc A01; D01; D04; D66 25.15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
2 7140234 Sư phạm Tiếng Tnung Quốc A01; D01; D04; D66 26.65
Điểm chuẩn năm 2023 - DDF-Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Đà Nẵng)

STT

MÃ TRƯỜNG

TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành

Điểm xét TN THPT

Điều kiện phụ

3

7140234

Sư phạm tiếng Trung Quốc

24,48

TTNV <= 9

Điểm chuẩn năm 2023 - DHF-Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Huế)

Số TT

Tên trường, Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT 

3

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

7140234

D01, D04, D15, D45

24.85

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..