Điểm chuẩn ngành Truyền thông quốc tế

Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Truyền thông quốc tế. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.

Điểm chuẩn năm 2023 - HBT - Học viện báo chí - tuyên truyền
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
87 7320107 Truyền thông quốc tế D01; R22 36.06
88 7320107 Truyền thông quốc tế D72; R25 35.56
89 7320107 Truyền thông quốc tế D78; R26 37.31
90 7320107 Truyền thông quốc tế A01; R27 36.06
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
34 7320107 Truyền thông quốc tế D01; R22; D72; R25; D78; R26; A01; R27 9.36

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..