Điểm chuẩn ngành Truyền thông quốc tế

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Truyền thông quốc tế

Điểm chuẩn 2021 - HQT - Học Viện Ngoại Giao
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
4 7320107 Truyền thông quốc tế A00; A01; C00; D01; D03; D04 27.9
Điểm chuẩn 2021 - HBT - Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
80 7320107 Truyền thông quốc tế D01; R24 36.51
81 7320107 Truyền thông quốc tế D72; R25 36.01
82 7320107 Truyền thông quốc tế D78; R26 37.51