Điểm chuẩn ngành Vật lý kỹ thuật

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Vật lý kỹ thuật

Điểm chuẩn 2021 - TCT - Đại Học Cần Thơ
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
57 7520401 Vật lý kỹ thuật A00; A01; A02; C01 18.25
Điểm chuẩn 2021 - KCN - Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
12 7520401 Vật lý kỹ thuật và điện tử A00; A01; A02; D07 23.05