Điểm chuẩn ngành Y học dự phòng

Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Y học dự phòng. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.

Điểm chuẩn năm 2023 - YTB - Trường đại học Y Thái Bình
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
2 7720110 Y học dự phòng B00; D08 19
Điểm chuẩn năm 2023 - YPB - Trường đại học Y Hải Phòng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
3 7720110 Y học dự phòng B00 19
Điểm chuẩn năm 2023 - YKV - Trường đại học Y khoa Vinh
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
3 7720110 Y học dự phòng B00 19
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7720110 Y học dự phòng B00 20.35
Điểm chuẩn năm 2023 - DVT - Trường đại học Trà Vinh
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
26 7720110 Y học dự phòng B00; B08 19
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
26 7720110 Y học dự phòng B00; B08 19
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 Ghi chú
24 7720110 Y học dự phòng 500
Điểm chuẩn năm 2023 - DHY-Trường đại học Y Dược (ĐH Huế)

Tên trường, Ngành học 

Mã ngành 

Tổ hợp môn xét  

tuyển

Điểm  

trúng  

tuyển 

(thang  

điểm 30)

Y học dự phòng 

7720110 

B00 

19.05

Điểm chuẩn năm 2023 - YDS - Trường đại học Y Dược TP.HCM
Stt Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT - Tổ hợp
B00
Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT - Tổ hợp
A00
3 7720110 Y học dự phòng 22.65 22.65
4 7720110 Y học dự phòng ( Dự bị ĐH )
er 5 7720110_02 Y học dự phòng ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) 23.45 23.45
Điểm chuẩn năm 2023 - YHB - Trường đại học Y Hà Nội
Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tuyển thăng Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT Tiêu chí phụ Số trúng tuyển Tổng số trúng tuyển
Y học dự phòng 7720110 100 22,3 TTNV < = 1 109 109
Điểm chuẩn năm 2023 - YCT - Trường đại học Y Dược Cần Thơ

ST

T

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT 

4

7720110

Y học dự phòng

22.35

Điểm chuẩn năm 2023 - DTY - Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên)

TT

Ngành đào tạo

( Chương trình đào tạo )

ngành

Mã xét

tuyển

Mã tổ hợp xét

tuyến

Theo điểm thi

TN THPT 2023

Theo kết quả

học tập THPT

( Học bạ )

3

Y học dự phòng

7720110

7720110

B00 , D07 , D08

21.25

22.00

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..