Điểm chuẩn ngành Y sinh học thể dục thể thao

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Y sinh học thể dục thể thao

Điểm chuẩn 2021 - TDS - Đại Học Thể Dục Thể Thao TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
3 7729001 Y sinh học TDTT T00; T03; T05; T06 21 Thang điểm 40