Điểm chuẩn ngành Y sinh học thể dục thể thao

Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Y sinh học thể dục thể thao. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.

Điểm chuẩn năm 2023 - TDS - Trường đại học Thể Dục Thể Thao TP.HCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
3 7729001 Y sinh học thể dục thể thao T00; T03; T05; T06 23
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
3 7729001 Y sinh học thể dục thể thao T00; T03; T05; T06 23
Điểm chuẩn năm 2023 - TDB - Trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
3 7729001 Y sinh học TDTT T00; T01; T02; T05 18.7

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..