Điểm sàn 2019 Đại học Chính Trị (LCH) 16 đến 18 điểm

Hội đồng tuyển sinh trường sĩ quan Chính trị thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học quân sự năm 2019 như sau:

* Miền Bắc:

-Tổ hợp Toán, Lý, Hóa từ 17 điểm trở lên

- Tổ hợ Văn, Sử, Địa từ 18 điểm trở lên

- Tổ hợp Toán, Văn, Anh từ 17 điểm trở lên.

* Miền Nam:

-Tổ hợp Toán, Lý, Hóa từ 16 điểm trở lên

- Tổ hợ Văn, Sử, Địa từ 17 điểm trở lên

- Tổ hợp Toán, Văn, Anh từ 16 điểm trở lên.

Lưu ý:

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có)

Theo TTHN

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

LCH - ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ (Trường Sĩ quan Chính trị)

Địa chỉ: Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Website chính: www.daihocchinhtri.edu.vn

Liên lạc: ¬- Điện thoại: 069 597 627.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
LCH - ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ (Trường Sĩ quan Chính trị)