Điểm sàn 2019 Đại học Đà Lạt (TDL) 14 đến 18 điểm

1. Các ngành có điểm sàn 15 điểm

– Quốc tế học

– Thông tin – thư viện

– Khoa học môi trường

– Công nghệ kĩ thuật điện tử – viễn thông

– Công nghệ kĩ thuật môi trường

– Kĩ thuật điện

– Kĩ thuật điện tử – viễn thôn

2. Các ngành có điểm sàn 16 điểm

– Quản lý giáo dục

– Tâm lí học

– Toán ứng dụng

– Công nghệ thông tin (chất lượng cao)

– Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

3. Các ngành có điểm sàn 17 điểm

– Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch)

– Quản trị kinh doanh

– Kinh doanh quốc tế

– Tài chính – Ngân hàng

– Kế toán

– Quản trị văn phòng

– Kỹ thuật phần mềm

– Công nghệ thông tin

4. Các ngành có điểm sàn 18 điểm

– Luật

– Giáo dục Tiểu học

– Giáo dục chính trị

– Sư phạm Sinh học

– Sư phạm Ngữ văn

– Sư phạm Lịch sử

– Sư phạm Địa lý

– Sư phạm Âm nhạc

– Sư phạm Mỹ thuật

– Sư phạm Khoa học tự nhiên

– Sư phạm Lịch sử – Địa lý

5. Các ngành có điểm sàn 19 điểm

– Thanh nhạc

– Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch)

– Sư phạm Tiếng Anh

6. Các ngành có điểm sàn 20 điểm

– Giáo dục Mầm non

– Sư phạm Toán học

– Sư phạm Vật lí

– Sư phạm Hóa học

 

 
Theo TTHN

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

TDL-Trường đại học Đà Lạt

Địa chỉ: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng

Website chính: www.dlu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (063)3822246

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TDL-Trường đại học Đà Lạt