Điểm sàn 2019 Đại học Giáo dục - ĐHQGHN (QHS) 16 đến 18 điểm

Điểm xét tuyển Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội 2019

Thực hiện công tác Tuyển sinh đại học chính quy năm 2019, căn cứ thông báo kết luận số 625/TB-BGD-ĐT, ngày 20/7/2019 của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Trường Đại học Giáo dục;

Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN quyết định điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các nhóm ngành đào tạo của Trường như sau:

1. Nhóm ngành đào tạo giáo viên:

- Nhóm ngành giáo dục 1 (Mã GD1) bao gồm các ngành Sư phạm: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Khoa học Tự nhiên: 18 điểm;

- Nhóm ngành giáo dục 2 (Mã GD2) bao gồm các ngành Sư phạm: Ngữ văn, Lịch sử: 18 điểm;

2. Nhóm ngành Khoa học Giáo dục và khác (Mã GD3)

- Nhóm ngành Khoa học Giáo dục và khác (Mã GD3) bao gồm các ngành: Quản trị trường học, Quản trị chất lượng giáo dục, Khoa học giáo dục, Tham vấn học đường, Quản trị công nghệ giáo dục: 16 điểm.

 

Theo TTHN

 

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

Trường thành viên ĐHQG Hà Nội
logo của trường QHS - Trường đại học giáo dục (ĐHQG Hà Nội)

QHS - Trường đại học giáo dục (ĐHQG Hà Nội)

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Website chính: www.education.vnu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04) 37547969

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QHS - Trường đại học giáo dục (ĐHQG Hà Nội)