Điểm sàn 2019 Đại học Hà Tĩnh (HHT) 13,5 - 18 điểm

Mức điểm xét tuyển Đại học Hà Tĩnh 2019

Điểm sàn tất cả các ngành trong trường như sau: 

Muc diem xet tuyen Dai hoc Ha Tinh 2019

Theo TTHN

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

HHT - Đại học HÀ TĨNH

Địa chỉ: Số 447, Đường 26/3, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Website chính: www.htu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (039)3885.284.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HHT - Đại học HÀ TĨNH