Điểm sàn 2019 Đại học kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên (DTK) 13,5 đến 16 điểm

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp ngày 16 tháng 7 năm 2019. Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp thông báo ngưỡng điểm đối từng ngành đào tạo đại học chính quy theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2019 như sau:

Diem xet tuyen Dai hoc Ky thuat cong nghiep - DH Thai Nguyen 2019

Theo TTHN

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

DTK - Trường đại học kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website chính: www.tnu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0280)3852650; 0280)3852651; (0280)3753041

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTK - Trường đại học kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)