Điểm sàn 2019 Đại học Nông lâm Bắc Giang (DBG) 13 điểm

Đã có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang năm 2019 cho tất cả các ngành. Theo đó, mức điểm xét tuyển là 13 điểm

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào hệ Đại học chính quy Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2019

Căn cứ vào các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề án tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ Đại học chính quy theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 cho các ngành đào tạo của Nhà trường như sau:

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn

xét tuyển

Mức điểm xét tuyển
1 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 13,0
2 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01 13,0
3 Công nghệ sinh học 7420201 A00, A01, B00, D01 13,0
4 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A01, B00, D01 13,0
5 Đảm bảo chất lượng và ATTP 7540106 A00, A01, B00, D01 13,0
6 Khoa học cây trồng 7620110 A00, A01, B00, D01 13,0
7 Bảo vệ thực vật 7620112 A00, A01, B00, D01 13,0
8 Chăn nuôi 7620105 A00, A01, B00, D01 13,0
9 Thú y 7640101 A00, A01, B00, D01 13,0
10 Lâm sinh 7620205 A00, A01, B00, D01 13,0
11 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 A00, A01, B00, D01 13,0
12 Quản lý đất đai 7850103 A00, A01, B00, D01 13,0
13 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A01, B00, D01 13,0
14 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, B00, D01

13,0

 

 

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (không nhân hệ số) và điểm ưu tiên (nếu có).

Theo TTHN

 

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

DBG - Trường đại học nông lâm Bắc Giang

Địa chỉ: Thị trấn Bích Động - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang

Website chính: www.bafu.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0204.674523; Hotline: 0983674387; 0982689988.
Điện thoại: 02043.874.265 Fax: 02043.874.604

Email: vanthu@bafu.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DBG - Trường đại học nông lâm Bắc Giang