Điểm sàn 2019 Đại học Sài Gòn (SGD) 15 đến 20 điểm

1. Các ngành có điểm sàn 15 điểm

– Quốc tế học

– Thông tin – thư viện

– Khoa học môi trường

– Công nghệ kĩ thuật điện tử – viễn thông

– Công nghệ kĩ thuật môi trường

– Kĩ thuật điện

– Kĩ thuật điện tử – viễn thôn

2. Các ngành có điểm sàn 16 điểm

– Quản lý giáo dục

– Tâm lí học

– Toán ứng dụng

– Công nghệ thông tin (chất lượng cao)

– Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

3. Các ngành có điểm sàn 17 điểm

– Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch)

– Quản trị kinh doanh

– Kinh doanh quốc tế

– Tài chính – Ngân hàng

– Kế toán

– Quản trị văn phòng

– Kỹ thuật phần mềm

– Công nghệ thông tin

4. Các ngành có điểm sàn 18 điểm

– Luật

– Giáo dục Tiểu học

– Giáo dục chính trị

– Sư phạm Sinh học

– Sư phạm Ngữ văn

– Sư phạm Lịch sử

– Sư phạm Địa lý

– Sư phạm Âm nhạc

– Sư phạm Mỹ thuật

– Sư phạm Khoa học tự nhiên

– Sư phạm Lịch sử – Địa lý

5. Các ngành có điểm sàn 19 điểm

– Thanh nhạc

– Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch)

– Sư phạm Tiếng Anh

6. Các ngành có điểm sàn 20 điểm

– Giáo dục Mầm non

– Sư phạm Toán học

– Sư phạm Vật lí

– Sư phạm Hóa học

Theo TTHN

 

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

SGD-Trường đại học Sài Gòn

Địa chỉ: 273 An Dương Vương, Phường 3, Q.5, TP. Hồ Chí Minh

Website chính: www.sgu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08)38352309

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
SGD-Trường đại học Sài Gòn