Điểm sàn 2019 Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên (DTS) - 18 điểm

Điểm xét tuyển đầu vào năm 2019 của trường Đại học Sư Phạm - ĐH Thái Nguyên đã được công bố, cụ thể như sau: 

Muc diem xet tuyen Dai hoc Su Pham - DH Thai Nguyen 2019

Theo TTHN

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

DTS - Trường đại học Sư Phạm (ĐH Thái Nguyên)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website chính: dhsptn.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0280)3852650; 0280)3852651; (0280)3753041

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTS - Trường đại học Sư Phạm (ĐH Thái Nguyên)