Điểm sàn 2019 Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh (SKV) 14,5 điểm

Điểm xét tuyển Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh năm 2019

Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào đối với mỗi trình độ DDHSP, CĐSP, TCSP như sau:

 - Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ ĐHSP là 18 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

-  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ CĐSP là 16 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ TCSP là 14 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Diem xet tuyen Dai hoc Su Pham Ky Thuat Vinh nam 2019

Theo TTHN

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

SKV - Trường đại học sư phạm kỹ thuật Vinh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Website chính: www.vute.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 0383 833 002; Fax: 0383 842 530

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
SKV - Trường đại học sư phạm kỹ thuật Vinh