Điểm sàn 2019 Đại học Y dược - ĐH Thái Nguyên (DTY) - 18 đến 21 điểm

Căn cứ Công văn số 626/TB-BGDĐT ngày 20/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thông báo kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường như sau:

Diem san xet tuyen Dai hoc Y Duoc - DH Thai Nguyen 2019

 

Theo TTHN

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

DTY - Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên)

Địa chỉ: Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website chính: tump.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0280.3852671; Fax: 0280.3855710

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTY - Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên)