Điểm sàn 2019 Đại học Y Khoa Vinh (YKV) 18 đến 21 điểm

Trường Đại học Y Khoa Vinh thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) như sau:

Diem san xet tuyen Dai hoc Y Khoa Vinh 2019

Theo TTHN

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

YKV - Trường đại học Y khoa Vinh

Địa chỉ: Số 161 Nguyễn Phòng Sắc - TP Vinh - Nghệ An;

Website chính: www.vmu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (038)3524062;

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
YKV - Trường đại học Y khoa Vinh