Điểm sàn 2019 Học viện Biên Phòng (BPH) - 15 đến 17 điểm

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào tất cả các ngành trường Học viện Biên phòng đã chính thức công bố để các thí sinh xét tuyển vào trường được biết thông tin

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học Biên phòng năm 2019 như sau:

TT

Ngành

Tổ hợp xét tuyển

A01

C00

Miền Bắc

Miền Nam

Miền Bắc

Miền Nam

1

Biên phòng

17

16

17

16

2

Luật

16

15

16

15

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

BPH - HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

Địa chỉ: Phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Website chính: www.hvbp.edu.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 02433830531.
- Email: [email protected].

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
BPH - HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG