Điểm sàn 2019 Học viện Hậu Cần (HEH) 18 đến 23 điểm

Căn cứ Công văn số 18/TSQS-NT ngày 19/7/2019 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự vào các trường trong Quân đội năm 2019.

Hội đồng Tuyển sinh Học viện Hậu cần thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đào tạo Sĩ quan hậu cần cấp phân đội trình độ đại học năm 2019 như sau:

  1. Khu vực phía Bắc

         a) Thí sinh Nam

Tổ hợp A00 và A01: Điểm nhận hồ sơ từ 19,00 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên), không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,00 (một) điểm trở xuống.

        b) Thí sinh Nữ

Tổ hợp A00 và A01: Điểm nhận hồ sơ từ 23,00 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên), không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,00 (một) điểm trở xuống.

  2. Khu vực phía Nam 

       a) Thí sinh Nam

Tổ hợp A00 và A01: Điểm nhận hồ sơ từ 18,00 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên), không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,00 (một) điểm trở xuống.

       b) Thí sinh Nữ

Tổ hợp A00 và A01: Điểm nhận hồ sơ từ 21,00 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên), không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,00 (một) điểm trở xuống

Theo TTHN

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

HEH - HỌC VIỆN HẬU CẦN

Địa chỉ: Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Website chính: www.hocvienhaucan.edu.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 069.577.681.
- Email: [email protected].

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HEH - HỌC VIỆN HẬU CẦN