Điểm sàn 2019 Khoa Y (ĐHQG TP.HCM) (QSY) - 20 - 21 điểm

NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 CỦA KHOA Y

Căn cứ Thông báo số 626/TB-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận về việc xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề;

Khoa Y, ĐHQG-HCM công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đợt xét tuyển năm 2019 như sau:

· Ngành Y khoa chất lượng cao: 21 điểm

· Ngành Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao: 21 điểm

· Ngành Dược học chất lượng cao: 20 điểm

Lưu ý: Ngưỡng điểm trên bao gồm điểm tổ hợp môn B00 và điểm ưu tiên (nếu có)

Theo TTHN

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

Trường thành viên ĐHQG TP.HCM
logo của trường QSY-Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)

QSY-Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)

Địa chỉ:

Website chính: www.medvnu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 37242160 – Số nội bộ: 3112.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QSY-Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)