Học phí Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)

HỌC PHÍ

 

1. Cử nhân hệ đại trà: 184.000 đồng/ tín chỉ.
2. Cử nhân tài năng: Miễn học phí.
3. Cử nhân hệ chất lượng cao: 36.000.000 đồng/ năm học.
4. Cử nhân hệ văn bằng hai: 325.000 đồng/ tín chỉ.
5. Cử nhân hệ vừa làm vừa học: 235.000 đồng/ tín chỉ.
6. Cử nhân hệ liên thông: 294.000 đồng/ tín chỉ.
7. Cao học (người Việt Nam): 403.000 đồng/ tín chỉ.
8. Cao học (người Nước ngoài): 1.750.000 đồng/ tín chỉ.
9. Nghiên cứu sinh (người Nước ngoài): 16.750.000 đồng/ năm học.
10. Nghiên cứu sinh (người Nước ngoài): 38.500.000 đồng/ năm học.
11. Sinh viên quốc tế: 1.200.000 đồng/ tín chỉ.

_

Nguồn tham chiếu: http://hcmussh.edu.vn/hocbonghocphi.html

QSX-Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)

Địa chỉ: 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM

Website chính: www.hcmussh.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 38221909 – Số nội bộ: 112

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QSX-Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)