Học phí QSB - Trường đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM)

Thông tin học phí ĐH Bách Khoa Tp.HCM năm 2023-2024

Học phí được tính theo tín chỉ tùy theo số môn học đăng ký. Học phí trung bình mỗi tháng học của chương trình tiêu chuẩn được thực hiện theo Quy định về học phí của Chính phủ (nghị định 81/2021/NĐ - CP về cơ chế thu, quản lý và chính sách miễn giảm học phí). Học phí trung bình mỗi tháng của chương trình Tiên tiến, chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh được thực hiện theo Quyết định phê duyệt Đề án của Đại học Quốc Gia TP.HCM (Quyết định số 1640/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 28/08/2014).

(Đơn vị tính: 1.000 đồng/năm/sinh viên)

Nội dung 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027
Học phí trung bình dự kiến
(chương trình Tiêu chuẩn)
30,000 30,000 30,000 31,500
Học phí trung bình dự kiến
(chương trình Tiên tiến, chương trình Giảng dạy bằng tiếng Anh)
80,000 80,000 80,000 84,000
Học phí trung bình dự kiến
(chương trình Định hướng Nhật Bản)
60,000 60,000 60,000 63,000

Nguồn tham chiếu https://hcmut.edu.vn/tuyen-sinh/dai-hoc-chinh-quy/gioi-thieu-chung

Thông tin cũ năm 2023 về trước

Học phí được tính theo tín chỉ tùy theo số môn học đăng ký. Học phí trung bình mỗi tháng học của chương trình chính quy đại trà được thực hiện theo Quy định về học phí của Chính phủ (nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015). Học phí trung bình mỗi tháng học của chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao được thực hiện theo Quyết định phê duyệt Đề án của Đại học Quốc gia TPHCM (Quyết định số 1640/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 28/08/2014).

                                                                                                                                                                                               Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

    Nội dung

Năm học 2021 - 2022

Năm học 2022 - 2023

Năm học 2023 - 2024

Năm học 2024 - 2025

Học phí trung bình dự kiến

(chương trình chính quy đại trà)

12,500

13,750

15,000

15,000

Học phí trung bình dự kiến

(chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao)

33,000

36,000

40,000

40,000

Học phí trung bình dự kiến

(Chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật)

25,000

27,500

30,000

30,000

 

_

Nguồn tham chiếu: http://tuyensinh.hcmut.edu.vn/admission/index.php?route=catalog/chitietts&path=64&tid=1844

Trường thành viên ĐHQG TP.HCM
logo của trường QSB - Trường đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM)

QSB - Trường đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM)

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

Website chính: www.hcmut.edu.vn

Liên lạc: (08) 38654087

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QSB - Trường đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM)