Học phí Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Nhà trường đào tạo theo học chế tín chỉ, chưa thông báo hoc phí năm nay. Năm học 2019-2020, ngành Y khoa (6 năm) từ 220 đến 230 tín chỉ, học phí 436.000 đồng/tín chỉ. Các ngành hệ cử nhân sẽ có 140-147 tín chỉ trong 4 năm, học phí 410.000 đồng/tín chỉ.

Học phí năm nay dự kiến tăng tối đa 10% so với năm ngoái.

_

Nguồn tham chiếu: https://vnexpress.net/hoc-phi-cac-truong-y-duoc-nam-hoc-2020-2021-4112763.html

DKY - Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Địa chỉ: Số 1 – Phố Vũ Hựu – P. Thanh Bình - Thành Phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Website chính: www.hmtu.edu.vn

Liên lạc: Email : hmtu@vnn.vn
ĐT: (0320) 3891.799, (0320) 3891.788
Fax: (0320) 3891.897

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DKY - Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương