Học phí DCG - Trường đại học công nghệ thông tin Gia Định (*)

Học phí: 11 triệu / học kì.

_

Nguồn tham chiếu: https://giadinh.edu.vn/tuyen-sinh-2020

DCG - Trường đại học công nghệ thông tin Gia Định (*)

Địa chỉ: A15 - 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Website chính: giadinh.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 6262.2980

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DCG - Trường đại học công nghệ thông tin Gia Định (*)