Học phí Trường đại học Kinh Tế (ĐH Đà Nẵng)

Năm nay, trường tuyển 3.400 sinh viên. Học phí sẽ được nhà trường tính toán và công khai cho từng chuyên ngành căn cứ nhu cầu xã hội, đảm bảo mức thu bình quân từng chuyên ngành của các chương trình đại trà không vượt quá bảng (xem hình ảnh)

 

Trong đó, nhóm 1 gồm các chuyên ngành Kinh tế phát triển, Kinh tế và Quản lý công, Kinh tế đầu tư, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê kinh tế xã hội, Hành chính công, Kinh tế chính trị, Tài chính công.

Nhóm 2 gồm các chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics, Quản trị sự kiện, Tin học quản lý, Quản lý hệ thống thông tin, Thương mại điện tử, Luật học, Luật kinh doanh, Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh.

Nhóm 3 gồm các chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị tài chính, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh thương mại, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán.

Riêng đối với chương trình cử nhân chính quy liên kết quốc tế, chi phí ước tính cho thời gian học ở Việt Nam là 50 triệu đồng một năm, thời gian học ở trường đối tác sẽ theo quy định của họ.

Học phí Trường đại học Kinh Tế (ĐH Đà Nẵng)

_

Nguồn tham chiếu: https://vnexpress.net/so-sanh-hoc-phi-cac-truong-kinh-te-4117896.html

DDQ-Trường đại học Kinh Tế (ĐH Đà Nẵng)

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng

Website chính: www.udn.vn

Liên lạc: ĐT: (0511)3822041

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DDQ-Trường đại học Kinh Tế (ĐH Đà Nẵng)