Học phí DSG - Trường đại học công nghệ Sài Gòn (*)

Năm 2022

Học phí đối với sinh viên hệ Đại học chính quy: Học phí dự kiến 15.500.000 đồng/học kỳ đến 19.490.000 đồng/học kỳ (1 năm học có 2 học kỳ) tùy theo ngành.

 

Nguồn tham chiếu:

http://stu.edu.vn/vi/1/18323/tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-2022.html

DSG - Trường đại học công nghệ Sài Gòn (*)

Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 08, Tp. Hồ Chí Minh

Website chính: www.stu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 38.505.520 - 38.508.269

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DSG - Trường đại học công nghệ Sài Gòn (*)