Học phí Học viện hàng không Việt Nam

Hiện Hướng nghiệp Việt không tìm được thông tin chính thức học phí từ trường. Thông tin này được tham khảo từ các trang khác nhau, thông tin chỉ mang tính tham khảo. 

Nguồn tham khảo 1

Học viện Hàng không thu học phí được tính trên tổng số tín chỉ của các môn học sinh viên đăng ký học trong 1 học kỳ. Mức học phí chương trình học năm học này thu trên 1 tín chỉ học phí, chính vì thế mà mỗi ngành có mỗi mức thu khác nhau theo số tín chỉ mà mình se học. Khi học Học viện Hàng không bạn sẽ phải nộp mức học phí cụ thể như sau:

Học phí học viện hàng không Việt Nam 2019 - 2020 mới nhất

  • Khối ngành III (ngành quản trị kinh doanh): 9.400.000 đồng/ 1 năm học (34 tín chỉ)
  • Khối ngành V năm 2019-2020: 11.164.000 đồng / năm học (36 tín chỉ cho ngành kỹ thuật điện tử, truyền thông; 43 tín chỉ cho ngành quản lý hoạt động bay hoặc ngành kỹ thuật hàng không)
  • Học phí có thể sẽ tăng theo từng năm, tuy nhiên thường không quá 10%


Học phí năm học 2018 - 2019 của Học viện hàng không:
- Khối ngành III (ngành quản trị kinh doanh) năm học 2018-2019: 8.549.000 đồng (34 tín chỉ);
- Khối ngành V,VII năm 2018-2019: 10.149.000 đồng (36 tín chỉ cho ngành kỹ thuật điện tử, truyền thông; 43 tín chỉ cho ngành quản lý hoạt động bay hoặc ngành kỹ thuật hàng không)

Học phí 2017 - 2018:
- Khối ngành III (ngành quản trị kinh doanh) năm học 2017-2018: 7.400.000 đồng (34 tín chỉ);
- Khối ngành V năm 2017-2018: 8.700.000 đồng (36 tín chỉ cho ngành kỹ thuật điện tử, truyền thông; 43 tín chỉ cho ngành quản lý hoạt động bay hoặc ngành kỹ thuật hàng không).
Lộ trình tăng học phí tối đa 10%/ năm được thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ban hành ngày 02/10/2015 của Thủ Tướng chính phủ.

Học phí 2016-2017:

  • Ngành công nghệ kĩ thuật điện tử - truyền thông có mức học phí là 4.257.000 đồng/ học kì (với 22 tín chỉ).
  • Ngành quản trị kinh doanh có mức học phí là 4.158.000 đồng/học kì( với 22 tín chỉ).
  • Ngành quản lí hoạt động bay có mức học phí là 4.848.000 đồng/ học kì( với 25 tín chỉ).

Mức học phí mỗi năm không ổn định, sẽ thay đổi theo từng năm.

NGUỒN THAM KHẢO 2

Học phí năm 2019 – 2020

  • Đại học chính quy: khoảng 9.000.000 VNĐ/ năm
  • Cao đẳng chính quy: khoảng 7.000.000 VNĐ/ năm
  • Đại học theo hình thức vừa học vừa làm: khoảng 11.000.000 VNĐ/ năm

Tham khảo mức thu học phí năm 2016 – 2017 của Học viện Hàng Không Việt Nam

Học viện Hàng Không Việt Nam có 3 ngành đạo tạo Đại học chính quy, với mức học phí trung bình một học kỳ trong năm 2017 - 2018:

1/ Ngành Quản trị kinh doanh có mức học phí là: 3.213.000 đồng/học kì.

2/ Ngành Công nghệ kĩ thuật Điện tử - Truyền thông Hàng không & kỹ thuật hàng không có mức học phí là: 3.780.000 đồng/ học kì.

3/ Ngành Quản lý hoạt động bay có mức học phí là: 3.939.000 đồng/ học kì.

_

Nguồn tham chiếu:

 https://vforum.vn/diendan/showthread.php?97230-Hoc-phi-hoc-vien-hang-khong-2019-2020-la-la-bao-nhieu

https://edu2review.com/reviews/hoc-phi-hoc-vien-hang-khong-viet-nam-he-dai-hoc-chinh-quy-2016---2017-3956.html

HHK-Học viện hàng không Việt Nam

Địa chỉ: Số 104 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Website chính: www.vaa.edu.vn

Liên lạc: ĐT : (08)3842.4762

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HHK-Học viện hàng không Việt Nam