Học phí Học viện Ngân hàng

Trường tuyển gần 3.000 chỉ tiêu cho cơ sở ở Hà Nội. Học phí hệ chính quy là 9,8 triệu đồng cho năm học 2020-2021.

Với chương trình liên kết với Đại học thành phố Seattle - CityU (Mỹ), trường chia làm hai loại phí. Sinh viên học 4 năm tại Học viện Ngân hàng, nhận một bằng cử nhân do trường cấp sẽ đóng học phí 160 triệu đồng cho bốn năm. Sinh viên học ba năm tại Học viện Ngân hàng và một năm cuối tại CityU, nhận hai bằng cử nhân từ hai trường thì đóng 120 triệu đồng học phí cho ba năm đầu, năm cuối đóng theo quy định của CityU.

Tương tự, sinh viên học chương trình liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh đóng 175 triệu đồng cho ba năm đầu và học phí năm cuối khoảng 140 triệu đồng nếu học tại Học viện Ngân hàng. Nếu lựa chọn học năm cuối tại Đại học Sunderland, học phí sẽ được tính theo công bố của trường đó.

Học phí đối với hệ đại học chính quy định hướng Nhật Bản là 108 triệu đồng cho 4 năm; chương trình chất lượng cao là khoảng 120 triệu đồng.

Ngoài ra, Học viện Ngân hàng còn tuyển 300 sinh viên ở phân viện Phú Yên và 300 sinh viên ở phân viện Bắc Ninh. Học phí là 9,8 triệu đồng một năm.

NHH NHP - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Địa chỉ: Số 12 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội

Website chính: www.hvnh.edu.vn

Liên lạc: điện thoại: 043.8526417

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
NHH NHP - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG