Học phí Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)

Cập nhật 01/05/2024 từ nguồn https://www.medvnu.edu.vn/hoc-phi-hoc-bong/

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 về cơ chế thu chi, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Năm 2021, Khoa Y được giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên. Đồng thời, Khoa Y đang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/6/2021.

Theo điểm b, khoản 2, Điều 11 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: mức học phí được xác định tối đa bằng 2 lần mức trần học phí được tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Dự kiến các khóa tuyển sinh từ năm 2022 đối với các ngành đào tạo của Khoa Y được áp dụng với lộ trình mức thu học phí như sau:

Lộ trình dự kiến mức thu học phí đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2022

TT Hệ đào tạo chính quy Học phí dự kiến năm học 2022-2023 (đồng/năm học) Học phí dự kiến năm học 2023-2024 (đồng/năm học) Học phí dự kiến năm học 2024-2025 (đồng/năm học) Học phí dự kiến năm học 2025-2026 (đồng/năm học)
1 Ngành Y đa khoa                  49,000,000                     55,200,000                  62,200,000                  70,000,000
2 Ngành Răng Hàm Mặt                  49,000,000                     55,200,000                  62,200,000                  70,000,000
3 Ngành Y học cổ truyền                  49,000,000                     55,200,000                  62,200,000                  70,000,000
4 Ngành Dược học                  49,000,000                     55,200,000                  62,200,000                  70,000,000
5 Ngành Điều dưỡng                        37,000,000                            41,800,000                        47,200,000                       53,200,000

 

Năm 2020

Năm 2020, học phí cho ngành Y khoa CLC là 65 triệu đồng, Răng - Hàm - Mặt CLC 88 triệu đồng và Dược học CLC 55 triệu đồng.

_

Nguồn tham chiếu: https://vnexpress.net/hoc-phi-cac-truong-y-duoc-nam-hoc-2020-2021-4112763.html

Trường thành viên ĐHQG TP.HCM
logo của trường QSY-Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)

QSY-Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)

Địa chỉ:

Website chính: www.medvnu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 37242160 – Số nội bộ: 3112.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QSY-Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)