Học phí Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)

Năm nay 2020, học phí cho ngành Y khoa CLC là 65 triệu đồng, Răng - Hàm - Mặt CLC 88 triệu đồng và Dược học CLC 55 triệu đồng.

_

Nguồn tham chiếu: https://vnexpress.net/hoc-phi-cac-truong-y-duoc-nam-hoc-2020-2021-4112763.html

Trường thành viên ĐHQG TP.HCM
logo của trường QSY-Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)

QSY-Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)

Địa chỉ:

Website chính: www.medvnu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 37242160 – Số nội bộ: 3112.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QSY-Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)