Học phí KHOA Y DƯỢC (ĐHQG Hà Nội)

Học phí của khoa Y Dược năm học 2020-2021 là 14,3 triệu đồng.

_

Nguồn tham chiếu: https://vnexpress.net/hoc-phi-cac-truong-y-duoc-nam-hoc-2020-2021-4112763.html

Trường thành viên ĐHQG Hà Nội
logo của trường QHY - KHOA Y DƯỢC (ĐHQG Hà Nội)

QHY - KHOA Y DƯỢC (ĐHQG Hà Nội)

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website chính: ump.vnu.edu.vn

Liên lạc: +84-4-37450188
ump@vnu.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QHY - KHOA Y DƯỢC (ĐHQG Hà Nội)