Học phí KSA-Trường đại học Kinh Tế TP.HCM

Học phí ở trụ sở chính tại TP HCM năm ngoái từ 32 đến 40 triệu đồng một năm đối với chương trình chất lượng cao. Với chương trình đại trà, sinh viên đóng khoảng 18,5 triệu đồng một năm. Năm nay, học phí sẽ tăng hơn một chút so với năm ngoái. Sinh viên chương trình đại trà tại phân hiệu Vĩnh Long sẽ đóng mức học phí bằng 80% so với sinh viên học tại TP HCM.

KSA-Trường đại học Kinh Tế TP.HCM

Địa chỉ: 59C đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. HCM

Website chính: www.ueh.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 38230082

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
KSA-Trường đại học Kinh Tế TP.HCM