Học phí NHS-Trường đại học Ngân Hàng TP.HCM

Học phí chương trình chuẩn áp dụng với năm 2019-2020 hơn 4,4 triệu đồng một học kỳ, chất lượng cao là 16 triệu đồng một kỳ. Riêng chương trình quốc tế song bằng chia làm hai giai đoạn, kỳ 1-5 là 20 triệu đồng một kỳ, kỳ 6-7 là 39,5 triệu đồng một kỳ.

NHS-Trường đại học Ngân Hàng TP.HCM

Địa chỉ: Phòng Đào tạo, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp.HCM.

Website chính: buh.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 083 8212 430

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
NHS-Trường đại học Ngân Hàng TP.HCM