Học phí Trường đại học công nghệ và quản lý Hữu Nghị(*) - DCQ

Năm 2022

HỌC PHÍ DỰ KIẾN ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY: 15 triệu/năm học.

* Mức học phí trên không đổi trong 4 năm học.

 

Nguồn tham chiếu

https://news.utm.edu.vn/dai-hoc-chinh-quy/de-an-tuyen-sinh-dh-chinh-quy-86.html

DCQ - Trường đại học công nghệ và quản lý Hữu Nghị(*)

Địa chỉ: Ngõ 89, Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liên, Hà Nội

Website chính: www.utm.edu.vn

Liên lạc: . ĐT: 04.37632890, máy lẻ 112/122

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DCQ - Trường đại học công nghệ và quản lý Hữu Nghị(*)