Học phí Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM

Năm 2024

- Năm 2024 Khối ngành kinh tế 32.850.000 VNĐ/01 năm. Khối công nghệ kỹ thuật 33.500.000 VNĐ/01 năm. Riêng ngành Dược học học phí 53.580.000 VNĐ/01 năm, dự kiến học phí tăng tối đa cho từng năm không quá 10%.

Nguồn https://tuyensinh.iuh.edu.vn/deAnTS

Năm trước

_

Nguồn tham chiếu: http://www.hui.edu.vn/vi/thong-bao-fi20/quyet-dinh-ve-muc-thu-hoc-phi-cac-he-dao-tao-nam-hoc-2019-2020-a1606.html

HUI-Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM

Địa chỉ: Số: 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Website chính: www.iuh.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 39850578; 9851932; 8955858

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HUI-Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM