Học phí Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM

_

Nguồn tham chiếu: http://www.hui.edu.vn/vi/thong-bao-fi20/quyet-dinh-ve-muc-thu-hoc-phi-cac-he-dao-tao-nam-hoc-2019-2020-a1606.html

HUI-Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM

Địa chỉ: Số: 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Website chính: www.iuh.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 39850578; 9851932; 8955858

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HUI-Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM