Học phí 2022 Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)

Học phí năm 2022

Căn cứ vào Thông báo số 69/TB-XHNV-HCTH về phương án xây dựng học phí theo nhóm ngành khi thực hiện cơ chế tự chủ, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM thông tin mức học phí theo nhóm ngành cho sinh viên đại học chính quy tập trung khóa 2022 khi thực hiện cơ chế tự chủ đại học. Theo đó, mức học phí dao động từ 16 đến 24 triệu đồng đối với hệ Chuẩn, 60 triệu đồng đối với hệ Chất lượng cao.

Nội dung cụ thể như sau: 

I. CÁC NGÀNH THUỘC HỆ CHUẨN

1. Nhóm ngành Khoa học xã hội nhân văn

- Các ngành có mức học phí 16.000.000 đồng/năm học: Triết học, Tôn giáo học, Lịch sử, Địa lý, Thông tin - thư viện, Lưu trữ học (Trong năm học 2022-2023, ngành này sẽ được Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 35% học phí nên sinh viên sẽ đóng học phí là 13.000.000 đồng);

- Các ngành có mức học phí 18.000.000 đồng/năm học: Giáo dục học, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hóa học, Xã hội học, Nhân học, Đông Phương học, Việt Nam học, Quản trị văn phòng, Công tác xã hội, Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục, Quản lý thông tin, Đô thị học;

- Các ngành có mức học phí 20.000.000 đồng/năm học: Quan hệ quốc tế, Tâm lý học, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện.

2. Nhóm ngành Ngôn ngữ, Du lịch

- Các ngành có mức học phí 19.200 đồng/năm học: Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Nga (Trong năm học 2022-2023, ngành này sẽ được Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 35% học phí, nên sinh viên sẽ đóng học phí là 15.600.000 đồng);

- Các ngành có mức học phí 21.600.000 đồng/năm học: Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Đức;

- Các ngành có mức học phí 24.000.000 đồng/năm học: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

II. CÁC NGÀNH THUỘC HỆ CHẤT LƯỢNG CAO

Các ngành đào tạo hệ Chất lượng cao do thí sinh tùy chọn đăng ký sẽ có mức học phí 60.000.000 đồng/năm học gồm các ngành: Quan hệ quốc tế, Báo chí, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Nhật Bản học, Ngôn ngữ Đức, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành.

Thông tin chi tiết, thí sinh vui lòng xem thêm tại bảng dưới đây:

 

 

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2+2

Các chương trình liên kết quốc tế 2+2 ngành Truyền thông liên kết với Đại học Deakin (Úc), ngành Quan hệ Quốc tế liên kết với Đại học Deakin (Úc), ngành Ngôn ngữ Anh liên kết với Đại học Minnesota Crookston (Hoa Kỳ), ngành Ngôn ngữ Trung Quốc liên kết với Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc) tính học phí theo phương án được phê duyệt. Các chương trình này được tuyển sinh và tổ chức đào tạo tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế.

Nguồn tham chiếu https://hcmussh.edu.vn/tin-tuc/muc-hoc-phi-cho-sinh-vien-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-tap-trung

Học phí năm 2020 về trước 

1. Cử nhân hệ đại trà: 184.000 đồng/ tín chỉ.
2. Cử nhân tài năng: Miễn học phí.
3. Cử nhân hệ chất lượng cao: 36.000.000 đồng/ năm học.
4. Cử nhân hệ văn bằng hai: 325.000 đồng/ tín chỉ.
5. Cử nhân hệ vừa làm vừa học: 235.000 đồng/ tín chỉ.
6. Cử nhân hệ liên thông: 294.000 đồng/ tín chỉ.
7. Cao học (người Việt Nam): 403.000 đồng/ tín chỉ.
8. Cao học (người Nước ngoài): 1.750.000 đồng/ tín chỉ.
9. Nghiên cứu sinh (người Nước ngoài): 16.750.000 đồng/ năm học.
10. Nghiên cứu sinh (người Nước ngoài): 38.500.000 đồng/ năm học.
11. Sinh viên quốc tế: 1.200.000 đồng/ tín chỉ.

_

Nguồn tham chiếu: http://hcmussh.edu.vn/hocbonghocphi.html

Trường thành viên ĐHQG TP.HCM
logo của trường QSX-Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)

QSX-Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)

Địa chỉ: 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM

Website chính: hcmussh.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 38221909 – Số nội bộ: 112

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QSX-Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)