Học phí Trường đại học Kiến Trúc TP.HCM

Hiện Hướng nghiệp Việt không tìm được thông tin chính thức học phí từ trường, và trên website của trường. Thông tin học phí bên dưới được tham khảo từ các nguồn khác nhau giúp bạn có thông tin tham khảo. Lưu ý thông tin chỉ mang tính tham khảo, nguồn tham khảo ghi cuối nội dung.

 

NGUỒN THAM KHẢO 1

Học phí chương trình đại trà

Ngành Ngôn ngữ Anh, Luật,

chuyên ngành Quản trị bệnh viện

Các ngành còn lại
8.955.000đ (15 tín chỉ) 9.540.000đ (16 tín chỉ)

Học phí chương trình chất lượng cao

Với chương trình Cử nhân Chất lượng cao (CLC) là dành cho sinh viên trúng tuyển vào các ngành (đã liệt kê bên dưới) theo hệ chính quy. Sinh viên sẽ đăng ký học chương trình CLC khi làm thủ tục nhập học tại UEH.

Ngành/Chuyên ngành Đơn giá/tín chỉ Học phí học kỳ 1
Chương trình tiếng Việt Chương trình tiếng Anh
Thẩm định giá 940.000đ

15.220.000đ (16tc tiếng Việt)

 

 
Quản trị

TV: 940.000đ

TA: 1.316.000đ

15.220.000đ (16tc tiếng Việt)

 

22.740.000đ

(03tc tiếng Việt + 15tc tiếng Anh)

Kinh doanh quốc tế

TV: 1.140.000đ

TA: 1.596.000đ

19.780.000đ

(13tc tiếng Việt + 3tc tiếng Anh)

27.540.000đ

(03tc tiếng Việt + 15tc tiếng Anh)

Tài chính

TV: 940.000đ

TA: 1.316.000đ

15.220.000đ (16tc tiếng Việt)

22.740.000đ

(03tc tiếng Việt + 15tc tiếng Anh)

Ngân hàng

TV: 940.000đ

TA: 1.316.000đ

15.220.000đ (16tc tiếng Việt)

22.740.000đ

(03tc tiếng Việt + 15tc tiếng Anh)

Kế toán doanh nghiệp

TV: 1.065.000đ

TA: 1.491.000đ

17.220.000đ (16tc tiếng Việt)

25.740.000đ

(03tc tiếng Việt + 15tc tiếng Anh)

Kinh doanh thương mại 1.140.000đ 18.420.000đ (16tc tiếng Việt)  
Marketing 1.140.000đ 18.420.000đ (16tc tiếng Việt)  
Kiểm toán 1.065.000đ 17.220.000đ (16tc tiếng Việt)  
Luật kinh doanh 1.065.000đ 16.150.000đ (15tc tiếng Việt)  
Ngoại thương

TV: 1.140.000đ

TA: 1.596.000đ

 

27.540.000đ

(03tc tiếng Việt + 15tc tiếng Anh)

Chương trình đào tạo có các học phần được giảng dạy bằng Tiếng Anh.

3) Học phí chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS

Chương trình học HK1
ISB BBUS

27.140.000đ

(16 tín chỉ tiếng Anh)

 

 

 

NGUỒN THAM KHẢO 2

Học phí chương trình đại trà năm 2019: 

585.000 đồng/tín chỉ

(khoảng 18.500.000 đồng/năm)

Học phí Chương trình Chất lượng cao

Ngành/chuyên ngành

Năm 1

2019-2020

Năm 2

2020-2021

Năm 3

2021-2022

Năm 4

2022-2023

Đơn vị: đồng

Thẩm định giá

32.000.000

32.000.000

32.000.000

32.000.000

Quản trị

32.000.000

32.000.000

32.000.000

32.000.000

Quản trị

(giảng dạy bằng Tiếng Anh)

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Kinh doanh Quốc tế

36.500.000

36.500.000

36.500.000

36.500.000

Kinh doanh Quốc tế

(giảng dạy bằng Tiếng Anh)

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Tài chính

32.000.000

32.000.000

32.000.000

32.000.000

Tài chính

(giảng dạy bằng Tiếng Anh)

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Ngân hàng

32.000.000

32.000.000

32.000.000

32.000.000

Ngân hàng

(giảng dạy bằng Tiếng Anh)

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Kế toán Doanh nghiệp

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

Kế toán Doanh nghiệp

(giảng dạy bằng Tiếng Anh)

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Ngoại thương

36.500.000

36.500.000

36.500.000

36.500.000

Ngoại thương

(giảng dạy bằng Tiếng Anh)

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Kiểm toán

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

Kinh doanh Thương mại

36.500.000

36.500.000

36.500.000

36.500.000

Marketing

36.500.000

36.500.000

36.500.000

36.500.000

Luật Kinh doanh

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

 

_

Nguồn tham khảo:  https://isb.edu.vn/hoc-phi-cac-nganh-cua-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-hcm/

https://edu2review.com/reviews/hoc-phi-dai-hoc-kinh-te-2016-la-bao-nhieu-962.html

KTS-Trường đại học Kiến Trúc TP.HCM

Địa chỉ: 196 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Website chính: www.uah.edu.vn

Liên lạc: ĐT:(08) 38228451 (Số nội bộ 158 hoặc 153), (08) 38232571

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
KTS-Trường đại học Kiến Trúc TP.HCM