Học phí Trường đại học Kinh Tế ( ĐH Huế)

Trường tuyển hơn 1.800 chỉ tiêu với 22 ngành học. Sinh viên ngành Kinh tế chính trị được miễn học phí. Ngành Tài chính - Ngân hàng chương trình liên kết đào tạo với Đại học Rennes I (Pháp) thu học phí 15 triệu đồng một học kỳ, không thay đổi trong bốn năm kể cả năm cuối học tại Pháp.

Ngành Quản trị kinh doanh liên kết đào tạo với Đại học Công nghệ Dublin (Ireland) cũng thu học phí 15 triệu một kỳ nhưng chỉ trong năm đầu. Học phí những năm tiếp theo có thể tăng.

Song ngành Kinh tế - Tài chính, chương trình tiên tiến, đào tạo tiếng Anh, sử dụng chương trình đào tạo nhập khẩu từ Đại học Sydney (Australia) thu học phí năm thứ nhất là 10 triệu đồng một kỳ, các năm sau tăng so với năm trước 500.000 đồng mỗi kỳ.

Chương trình chất lượng cao có học phí 440.000 đồng một tín chỉ. 

_

Nguồn tham chiếu: https://vnexpress.net/so-sanh-hoc-phi-cac-truong-kinh-te-4117896.html

DHK-Trường đại học Kinh Tế ( ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 100 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

Website chính: www.hce.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3529 139

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHK-Trường đại học Kinh Tế ( ĐH Huế)