Học phí Trường đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

HỌC PHÍ NĂM HỌC 2020 - 2021

 

  • Chương trình đại trà:                 trung bình 9,8 triệu đồng/năm học (khoảng 303.000 đồng/tín chỉ)
  • Chương trình chất lượng cao:                                          trung bình 27,8 triệu đồng/năm học
  • Chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp: trung bình 27,8 triệu đồng/năm học
  • Chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh:              trung bình 46,3 triệu đồng/năm học
  • Chương trình liên kết quốc tế:                                    
    • Cử nhân Đại học Glocestershire, Anh:    275 triệu đồng/3,5 năm tại Việt Nam
    • Cử nhân Đại học Birmingham City, Anh: 268 triệu đồng/3,5 năm tại Việt Nam 

 

Nguồn tham chiếu https://tuyensinh.uel.edu.vn/ArticleId/cc681c03-9061-45fc-b2d8-dff833b2fae7/hoc-phi-va-hoc-bong

Trường thành viên ĐHQG TP.HCM
logo của trường QSK-Trường đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

QSK-Trường đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Website chính: www.uel.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 37244.555 - Số nội bộ: 6311

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QSK-Trường đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)