Học phí Trường đại học kinh tế -tài chính TP.HCM(*)

Học phí được xây dựng trên cơ sở tín chỉ, được thu vào đầu năm và phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ. Theo đó, với 8 học kỳ, sinh viên phải đóng bình quân 30 triệu đồng một học kỳ. Mức này đã bao gồm 7 cấp độ tiếng Anh. Sinh viên khi nhập học có chứng chỉ IELTS 5.0 đến dưới 5.5 hoặc tương đương được miễn học 3 cấp độ tiếng Anh đầu; từ 5.5 trở lên được miễn bốn cấp, mỗi cấp tương đương 7,2 triệu đồng.

Mức học phí này sẽ ổn định trong năm học và có thể thay đổi vào năm tiếp theo, nhưng không quá 6% một năm.

KTC - Trường đại học kinh tế -tài chính TP.HCM(*)

Địa chỉ: 276 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Website chính: www.uef.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: (08) 5422 5555 *Hotline: 094 998 1717

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
KTC - Trường đại học kinh tế -tài chính TP.HCM(*)