Học phí Trường đại học quốc tế Miền Đông (*) EIU

 Năm 2022

STT

Ngành

Học phí/năm (VNĐ)

1

Điều dưỡng

15.000.000

2

Kỹ thuật Điện

20.000.000

3

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

20.000.000

4

Kỹ thuật Cơ điện tử

20.000.000

5

Kỹ thuật Phần mềm

20.000.000

6

Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

20.000.000

7

Quản trị Kinh doanh

40.000.000

* Học phí dự kiến cho 1 năm học Chương trình chuyên ngành (4 năm), chưa bao gồm học phí tiếng Anh trong năm đầu tiên (nếu có). Học phí không thay đổi trong toàn khóa học.

Nguồn tham chiếu: https://eiu.edu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-2022/hoc-phi-hoc-bong/

EIU - Trường đại học quốc tế Miền Đông (*)

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, Khu Liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ và Đô thị Bình Dương, Tỉnh Bình Dương

Website chính: www.eiu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0650) 222.0341

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
EIU - Trường đại học quốc tế Miền Đông (*)