Học phí Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM (SPK)

Học phí 2021

Hệ Đại học hệ đại trà 18,5 - 20,5 triệu đồng/năm.
Hệ Chất lượng cao tiếng Việt: 29 - 31 triệu đồng/năm;
Hệ Chất lượng cao Việt Nhật học như chương trình chất lượng cao tiếng Việt và thêm 50 tín chỉ tiếng Nhật: 33 triệu đồng/năm;
Ngành sư phạm tiếng Anh miễn học phí.

_

Nguồn tham chiếu: http://tuyensinh.hcmute.edu.vn/?fbclid=IwAR2gLlCiMEtwWGgWRDugY9rfJIAgQh_Cf1JKlFsWcT58pZuAngv3GfR8ur0#/dh-chinh-quy/thong-tin-tuyen-sinh-dh-chinh-quy/THONG-BAO-TUYEN-SINH-HE-DAI-HOC-CHINH-QUY-NAM-2020-1579019950085#top

SPK-Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

Website chính: www.hcmute.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 37222764; 38961333

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
SPK-Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM