Học phí Trường đại học Tài Chính - Marketing

Học phí năm học 2020-2021 đối với chương trình đại trà dự kiến 18,5 triệu đồng, chất lượng cao 36,3 triệu đồng, chương trình đặc thù từ 19,5 đến 22 triệu đồng và chương trình quốc tế 55 triệu đồng một năm. Mức này đã được tính bình quân theo từng năm học, còn thực tế học phí được tính dựa trên số tín chỉ các học phần do sinh viên đăng ký.

DMS - Trường đại học Tài Chính - Marketing

Địa chỉ: Số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Website chính: www.ufm.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 3997.0941.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DMS - Trường đại học Tài Chính - Marketing