Học phí Trường đại học tư thục quốc tế Sài Gòn (*)

Học phí tại Việt Nam

- Giảng dạy bằng tiếng Việt: khoảng 55,5 - 62,4 triệu đồng/năm.

- Giảng dạy bằng tiếng Anh: khoảng 131,8 - 143,3 triệu đồng/năm.

_

Nguồn tham chiếu: http://www.siu.edu.vn/vi-VN/thong-tin-tuyen-sinh-siu/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-2020/412/801

TTQ - Trường đại học tư thục quốc tế Sài Gòn (*)

Địa chỉ: 8C & 16 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM.

Website chính: www.siu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 5409.3929 - 5409.3930

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
TTQ - Trường đại học tư thục quốc tế Sài Gòn (*)