Học phí Trường đại học Y Dược (ĐH Huế)

Năm học 2020-2021, học phí của trường là 14,3 triệu đồng.

_

Nguồn tham chiếu: https://vnexpress.net/hoc-phi-cac-truong-y-duoc-nam-hoc-2020-2021-4112763.html

DHY-Trường đại học Y Dược (ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

Website chính: www.huemed-univ.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3822 173.

Loại hình trường

Xem trang tổng hợp của trường
DHY-Trường đại học Y Dược (ĐH Huế)