Học phí Trường đại học Y Dược (ĐH Huế) năm 2019 : 9 đến 13.000.000đ/năm

9.000.000đ đến 13.000.000đ/năm

Mở link trên website của trường để xem https://www.huemed-univ.edu.vn/quy-dinh-muc-thu-hoc-phi-dai-hoc-nam-hoc-2018-2019-scctsv-c134

_

Nguồn tham chiếu: 

DHY-Trường đại học Y Dược (ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

Website chính: www.huemed-univ.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3822 173.

Loại hình trường

Xem trang tổng hợp của trường
DHY-Trường đại học Y Dược (ĐH Huế)