Học phí Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên)

 Học phí năm 2020-2021 là 14,3 triệu đồng.

_

Nguồn tham chiếu: https://vnexpress.net/hoc-phi-cac-truong-y-duoc-nam-hoc-2020-2021-4112763.html

DTY - Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên)

Địa chỉ: Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website chính: www.tnmc.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0280.3852671; Fax: 0280.3855710

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTY - Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên)