Học phí Trường đại học Y Dược TP.HCM

2020 là năm đầu tiên Đại học Y dược TP HCM tự chủ học phí. Bảng học phí chi tiết năm học 2020-2021:

STT Ngành Học phí năm học 2020-2021 (đơn vị triệu đồng)
1 Y khoa 68
2 Y học dự phòng 38
3 Y học cổ truyền 38
4 Dược học 50
5 Điều dưỡng 40
6 Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh 40
7 Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức 40
8 Dinh dưỡng 30
9 Răng-Hàm-Mặt 70
10 Kỹ thuật phục hình răng 55
11 Kỹ thuật xét nghiệm y học 40
12 Kỹ thuật hình ảnh y học 40
13 Kỹ thuật phục hồi chức năng 40
14 Y tế công cộng 30

Học phí tăng 10% trong mỗi năm tiếp theo.

_

Nguồn tham chiếu: https://vnexpress.net/hoc-phi-cac-truong-y-duoc-nam-hoc-2020-2021-4112763.html

YDS - Trường đại học Y Dược TP.HCM

Địa chỉ: Số 217 Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM

Website chính: ump.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08). 38567645

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
YDS - Trường đại học Y Dược TP.HCM