Học phí Trường đại học Văn Hoá TP.HCM

Học phí dự kiến với sinh viên bậc đại học hệ chính quy

- Học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ

- Dự kiến học phí bậc đại học hệ chính quy năm học 2020-2021:

+ Các ngành, chuyên ngành đào tạo về Du lịch: 11.700.000 đồng/sinh viên

+ Các ngành, chuyên ngành đào tạo khác: 9.800.000 đồng/sinh viên

- Trường thu học phí theo tín chỉ.

_

Nguồn tham chiếu: http://www.hcmuc.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2020.html

VHS - Trường đại học Văn Hoá TP.HCM

Địa chỉ: Số 51, đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

Website chính: www.hcmuc.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 38992901

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
VHS - Trường đại học Văn Hoá TP.HCM