Thông tin tuyển sinh ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Dương - tin 2022

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

* Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh

7860228

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

 

1