Thông tin tuyển sinh ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không

Danh sách các trường tuyển sinh ngành 7860226

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử

7860226

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

215

1